Instrukce k zajíždění brzdových destiček FERODO

Proč zajíždět brzdové destičky FERODO

Všechny produkty FERODO Racing jsou ve výrobě podrobeny tzv. chemickému zajetí, které zajistí stabilizaci materiálů a pryskyřic použitých při výrobě desek.

Stabilizace je dosažena krátkodobým teplotním zatížením povrchové vrstvy třecího materiálu plamenem hořáku. Tato metoda „předzajetí“ je efektivní a dostatečná pouze pro použití při nízkých teplotách, definitivní vlastnosti desek jsou dosaženy až opravdovým zajetím na vozidle nebo dynamometru.

Teprve zde jsou desky vystaveny stejnému tepelnému a kroutícímu zatížení jako v závodních podmínkách.

Během této části zajetí se přenesou částečky třecího materiálu z desek na povrch kotouče a zůstanou na něm v podobě tenké vrstvy.

Teprve tření vznikající mezi povrchem desky a touto tenkou vrstvou určuje výkonnost „záběru“.

Správné zajetí také zajišťuje stabilitu třecího materiálu z hlediska jeho stlačitelnosti, takže nedochází při vysoké teplotě a tlaku k pocitu „houbovitého pedálu“.

Jakým způsobem zajet brzdové destičky FERODO

Pokud zajíždíte na vozidle nové desky, vždy se je snažte zajíždět proti už použitým kotoučům (s vytvořenou vrstvou naneseného třecího materiálu na povrchu).

Po výjezdu z boxů při nízké rychlosti mírně zabrzděte, aby došlo ke správnému usazení desek. Pak opakovaným, lehkým bržděním zvyšte teplotu na přibližně 350oC. Tato teplota zajistí ohřátí všech částí destičky.Čas potřebný k zahřátí brzd můžete při záběhu zkrátit tím, že o cca 50% snížíte přívod vzduchu chladícího brzdy.

Když destičky dosáhnou tuto teplotu, zahajte jejich zajíždění, tj. přibližně při 70% závodní rychlosti 25-30x zabrzděte polovičním tlakem používaném při závodech, doba každého brždění cca 4 vteřiny.

Po dokončení zajíždění zajeďte volně ještě jedno kolo, aby mohly brzdy zchladnout. Po zajetí do boxů nechte brzdy úplně vychladnout.

Upozornění při zajíždění destiček FERODO

Pokud zajíždíte nové kotouče, postupujte podle zajížděcí instrukce výrobce kotoučů.

Je velmi důležité nechat nové kotouče projít prvním teplotním cyklem s už zajetými deskami před tím, než namontujete nové. Tzn. kotouče se musí zvolna zahřát na provozní teplotu (350oC), kdy se otevřou póry v litině a do těchto pórů se přenese třecí materiál ze zaběhnutých desek.

Pokud by byly použity s novými kotouči nové desky, do kotoučů se mohou přenést látky, které ještě nejsou plně stabilizovány a účinnost brzd je potom snížena.

Po zajetí do boxů nechte brzdy úplně vychladnout a zkontrolujte vzhled kotouče. Tenká vrstva naneseného třecího materiálu na povrchu kotouče by měla být stejnoměrná po celém jeho povrchu. Každá odchylka (skvrna) způsobí vibraci pedálu při brždění. Použití termo barev na kotoučích zajistí přesnější zajížděcí proces.