Brzdové destičky - výměna

Brzdové destičky musí být měněny zásadně jako celá sada pro jednu nápravu. Použít je možno pouze brzdové destičky, jež jsou pro dané vozidlo předepsány.

Základní pokyny pro výměnu brzdových destiček

Doporučuje se provést výměnu na jedné straně nápravy, druhá strana slouží jako vzor pro usazení jednotlivých dílů. Veškeré práce musí být provedeny na obou stranách nápravy stejně.

Demontáž:

a) Výměna brzdových destiček bez demontáže brzdového třmenu:

 • demontujte případné zakrývací plechy
 • dle typu brzdového třmenu demontujte přítlačné pružiny, upevňující šrouby, vodící čepy
 • odstraňte případné kontakty signalizace opotřebení
 • brzdové destičky zamáčkněte zpátky speciálním nářadím
 • u pevného třmenu vyjměte brzdové destičky z třmenu
 • u plovoucího třmenu nejdříve vyjměte brzdovou destičku u pístku, potom posuňte celý třmen tak daleko, až je možné z třmenu vyjmout i druhou destičku

b) Výměna brzdových destiček s částečnou demontáží brzdového třmenu (plovoucího):

 • odstraňte případné kontakty signalizace opotřebení
 • dle typu třmenu demontujte přítlačné pružiny, upevňující šrouby, vodící čepy apod.

Pozor: Případnému přetečení brzdové kapaliny z nádržky zabraňte odčerpáním části kapaliny do vhodné nádobky.

 • pístek zatlačte zpět a těleso třmenu vyklopte nebo odejměte. Neodstraňujte rozvod brzdové kapaliny
 • demontované těleso třmenu položte nebo zavěste tak, aby nedošlo k poškození rozvodu brzdové kapaliny

Další postupné kroky

 • aby bylo možné do třmenu umístit nové, silnější brzdové destičky, zamáčkněte třmen zpět
 • u brzdových třmenů, kde je kombinováno pevné a automatické nastavení musí být písty (dle provedení) otáčením nebo pomocí šroubů uvedeny zpět do výchozí pozice
 • držáky destiček, tělesa a vodící části očistěte pomocí čistících prostředků neobsahujících minerální oleje např. lihem
 • při špatně se pohybujících třmenech vodící části lehce namažte speciálním tukem za dodržení požadavků výrobců automobilů a brzd
 • třecí materiál brzdových destiček a kotoučů nesmí přijít do kontaktu s mazivy
 • zkorodované vodící čepy musí být vyměněny
 • u odstupňovaných pístů přezkoušejte správnou polohu, příp. ji nastavte pomocí kalibračního přístroje
 • změřte minimální tloušťku kotouče a je-li jeho tloušťka menší než je výrobcem předepsaná nebo je-li kotouč silně poškrábán či jinak poškozen, proveďte výměnu obou kotoučů předmětné nápravy
 • odstraňte případnou korozi na vnější i vnitřní straně kotouče

Montáž:

 • nové brzdové destičky se musí ve třmenu lehce pohybovat
 • kontaktní plochu mezi podkladním plechem destičky a písty třmenu lehce namažte speciálním tukem při zachování předpisů výrobce
 • u destiček s kontakty signalizace opotřebení instalujte tyto kontakty, případně je vyměňte za nové
 • nové brzdové destičky vložte do třmenu v obráceném pořadí než je popsáno v bodu "Demontáž" třecí plochou ke kotouči. U asymetrických brzdových destiček musí šipka ukazovat do směru otáčení kotouče (při jízdě vpřed)
 • upevňující části, pružinky, pérka apod. umístěte odpovídajícím způsobem do třmenu
 • proveďte propojení kontaktů signalizace opotřebení s kabelem
 • utáhněte upevňující šrouby třmenu, příp. vodící čepy
 • výměnu brzdových destiček na druhé straně proveďte stejným způsobem

Přezkoušení činnosti:

Po namontování kol a spuštění vozu na zem

 • zkontrolujte stav brzdové kapaliny v nádržce a případně ji doplňte k rysce "max"
 • vícekrát sešlápněte brzdový pedál, aby se brzdové destičky dostaly do správné pozice. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud se brzdový pedál nestabilizuje v cca jedné třetině svého zdvihu