Brzdové kotouče - výměna

Brzdové kotouče je třeba vyměnit jakmile jsou nestejnoměrně opotřebované, jsou-li na nich známky poškození nebo popraskání, nebo jakmile jsou opotřebené pod minimální bezpečnou tloušťku, označenou na okraji kotouče písmeny "MIN TH".

Brzdové kotouče se musí vyměňovat v párech dle předpisu výrobce vozidla. Prvních cca 300 km po výměně kotoučů je nutno počítat s postupným "usazováním" brzdových destiček na třecí plochy kotouče - po tuto dobu může být účinnost brzd mírně snížena.

  • Sejměte kolo
  • Demontujte brzdič, brzdovou hadici neodpojujte. Podle typu upevnění kotouče a náboje vyjměte kotouč následovně:
  • Vnitřní upevnění: uvolněte šrouby, které brzdový kotouč drží k náboji a sejměte kotouč z náboje.
  • Vnější upevnění: uvolněte matku, která drží ložisko náboje. Sejměte náboj s kotoučem. Odmontujte kotouč od náboje.
  • Odstraňte všechen rez a nečistoty z dosedací plochy náboje.Případně poškozenou dosedací plochu opravte.
  • Vhodným rozpouštědlem odstraňte z nových brzdových kotoučů antikorozní nátěr.
  • V případě vnějšího upevnění přišroubujte kotouč k náboji, upevněte náboj a seřiďte vůli ložiska.
  • Po montáži nových kotoučů číselníkovým úchylkoměrem zkontrolujte, zda házivost nepřesahuje 0,15 mm. Podle potřeby kotouč znovu namontujte a překontrolujte.
  • Namontujte zpět brzdič. Před jízdní zkouškou několikrát sešlápněte pedál brzdy, aby se brzdové destičky dostaly do správné polohy. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a podle potřeby dolijte.
  • Nasaďte a utáhněte kolo.